Kto sme

Poľnohospodárske družstvo "Magura" Zborov má dnes už 35 ročnú históriu. Vzniklo zlúčením viacerých hospodárskych družstiev - JRD Becherov, Chmeľová a štátneho majetku Bardejov.
Pri svojom vývoji si prešlo viacerými etapami. Najťažším obdobím bolo obdobie po roku 1989, kedy nebola politická vôľa na rozvoj poľnohospodárskej výroby a mnoho družstiev zaniklo.
Po tomto období postupne hlavne zásluhou zanietených ľudí sa podarilo fungovanie družstva pozdvihnúť. Investíciami do rozvoja dnes sa PD Magura radí medzi špičku.